POVODÍ ODRY, státní podnik

foto

Správce vodních toků a vodních děl na území povodí Odry

Od roku 2007 poskytujeme pro státní podnik Povodí Odry PR servis v rámci celé České republiky při budování mediálního obrazu podniku mezi širokou i odbornou veřejností. Zajišťujeme také krizovou komunikaci témat spojených s vodohospodářstvím, správou vodních toků a velkých vodních děl, zajišťujeme tiskové konference a individuální setkání s médii. Připravujeme také podnikový zpravodaj KAPKA.