Reklama

Reklamní servis

 • produkce tiskovin (brožury, letáky, billboardy)
 • příprava inzerce a PR článků
 • produkce filmů a videí
 • produkce televizních a reklamních spotů

Reklamní kampaně

 • marketingové průzkumy cílových skupin
 • stanovení cílů a plánování strategií
 • grafické a ideové zpracování
 • tvorba reklamních textů a slogan
 • plán a nákup médií
 • vedení zakázek
 • monitorování výsledku kampaně