Publicita projektů s veřejnou dotací

  • znalost prostředí projektů z operačních programů EU
  • tvorba plánu a strategie publicity projektu
  • organizace konferencí, workshopů, kulatých stolů
  • celkový reklamní i komunikační servis projektu
  • tvorba adresářů cílových skupin projektu a komunikace s nimi