Komunikace

Komunikační strategie

 • mediální audit
 • analýza trhu a konkurence
 • vypracování a vedení individuální komunikační strategie
 • vymezení cílových skupin
 • příprava témat a příběhů pro média

Krizová komunikace

 • okamžité vytváření krizových strategií
 • konzultace mediálních vystoupení pro představitele společnosti
 • servis pro novináře 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Vztahy s médii

 • servis tiskového mluvčího
 • příprava a distribuce tiskových sdělení a pozvánek pro média
 • komunikace s novináři a příprava odpovědí na dotazy
 • organizace tiskových konferencí a neformálních setkání se zástupci médií
 • příprava presskitu
 • vytvoření a aktualizace medialistů
 • medialobbying

Média tréninky

 • Praktické cvičení včetně tréninku živých televizních a rozhlasových vystoupení
 • Trénink představitelů společnosti na krizovou komunikavci s médii
 • Příprava zaměstnanců společnosti, jak reagovat na dotazy médií

Mediální analýzy

 • průběžný i jednorázový mediamonitoring
 • každodenní monitoring aktuálních mediálních výstupů
 • kvantitativní a obsahové analýzy mediálních výstupů