Firemní prezentace

Publikace a informační materiály 

  • tvorba image – loga, slogany, grafická prezentace společnosti
  • tvorba výročních zpráv, firemních časopisů, prezentačních a informačních materiálů
  • příprava textů, korektury, jazykové verze
  • grafické řešení, fotodokumentace
  • tisk a distribuce